Tartalom:

 


A gravitációs erő (G)

 • Isaac Newton (1642-1727) a Hold és egy alma mozgását megfigyelve arra jött rá, hogy a testek a tömegüknél fogva vonzzák egymást. Ez az erő tartja Föld körüli pályán a holdat és emiatt esik az alma a Föld felé.
 • Ezt fogalmazza meg az általános tömegvonzás törvénye, mely szerint két test között ható gravitációs erő egyenesen arányos a két test tömegével és fordítottan arányos a köztük lévő távolság négyzetével:
 • γ-val (gamma) jelöljük a gravitációs állandót. Értékét először Henry Cavendish mérte meg, majd Eötvös Lóránd pontosította. Értéke:
 • Két egyenként 1 kg tömegű, egymástól 1 m távolságra lévő test közötti vonzóerő: 

A nehézségi erő (G)

 • A gravitációs erő által a testekre kifejtett erőt nehézségi erőnek nevezzük. Jele: G
 • A gravitációs erő leegyszerűsített formája (homogén gravitációs mezővel számolunk)
 • Irányát mindig a g nehézségi gyorsulás határozza meg, ezért a legtöbb helyen nem a Föld középpontja felé mutat.
 • A vízszintes felületek mindenhol merőlegesek a nehézségi erőre.
 • Nagysága a test tömegétől (m) és a nehézségi gyorsulástól (g) függ:
 • A nehézségi gyorsulás értékei a Naprendszer égitestein:
Merkúr Vénusz Föld Hold Mars Jupiter Szaturnusz Uránusz Neptunusz
3,7 m/s2 8,87 m/s2 9,81 m/s2 1,622 m/s2 3,711 m/s2 24,79 m/s2 8,96 m/s2 8,69 m/s2 11,15 m/s2

A súlyerő


Nyomóerő (N) / felületi kényszer

 • Kényszererő
 • Támadáspont: Felületi erő -> felület közepén összpontosítjuk
 • Nagysága: alkalmazkodik; az az erő, amit a test a talajra fejt ki.
 • Iránya: merőleges a nyomott felületre:
          

Csúszási súrlódási erő (Scs)

 • Felületi erő.
 • Iránya: fékező – a sebességvektorral párhuzamos és ellentétes irányú
 • Nagysága: 
  Ahol a  μ a csúszási súrlódási együttható és az N a nyomóerő.
  A csúszási súrlódási együtthatónak nincs mértékegysége.
  Példák: http://mek.oszk.hu/00000/00056/html/082.htm
 • Iránya: ellentétes a sebesség vízszintes komponensével és párhuzamos a felülettel. (mindig fékez)

Tapadási súrlódási erő (St)

 • Az az erő, amit el kell érnünk, hogy megmozdítsuk a testet.
 • Ez az érték egyenesen arányos a nyomóerővel.
 • Nagysága: 
  Ahol a μ a tapadási súrlódási együttható és az N a nyomóerő.
  Általában könnyebb a csúszási súrlódás ellenében állandó sebességgel tolni (húzni) egy testet, mint a tapadási súrlódás ellenében elindítani. Ezért általában .
 • Iránya: ellentétes a külső erők eredőjének felülettel párhuzamos komponensével.

Kötélerő (K)

 • Ideális kötél
 • Mindkét testre ugyanakkora erő hat. 
 • Mindkét testnek ugyanakkora a gyorsulása, mert össze vannak kötve: 
 • Nagysága: egy határig alkalmazkodik. (szakítási szilárdság)
 • Támadáspont: ahol húzza a testet.
 • Iránya: húzó
 • Nagyságának kiszámítása:
  • Felveszünk egy koordinátarendszert.
  • Felírjuk mind a két testre az erőket.
  • Felírjuk mindkét test X és Y komponensére a mozgásegyenletet.
  • Tudjuk, hogy   és   Végezzük el az egyenletrendszert.
   Hogyan oldjuk meg az egyenletrendszereket?

Rugóerő (R)

 • Nagysága: egyenesen arányos a rugó megnyúlásával: 
  , ahol D a rugóállandó, Δl a megnyúlás.
  A rugóállandó mértékegysége:
 • Iránya: ellentétes a megnyúlás irányával
 • Az, hogy D = 12N/cm-es rugóállandójú a rugó, azt jelenti, hogy 1 cm-rel való megnyújtáshoz R = 12N szükséges.