Newton I. törvénye – A tehetetlenség törvénye

 • Minden test megőrzi egyenes vonalú egyenletes mozgását, vagy nyugalomban marad, mindaddig, amíg másik test, vagy mező annak megváltoztatására nem kényszeríti.
 • A testek mozgásállapototát csak külső erők tudják megváltoztatni.
 • Bármely test lendülete állandó, ha nem hat rá külső erő.
 • A külső erők a test lendületét változtatják meg.
 • lendület: sebességgel párhuzamos vektormennyiség
 • A külső erők a sebességvektort változtatják meg → gyorsítanak.

Az interciarendszer

 • Azokat a vonatkoztatási rendszereket, ahol teljesül Newton I. törvénye, azaz a tehetetlenség törvénye, inerciarendszernek nevezzük.
 • Nem inerciarendszerek például:
  • gyorsuló vonat
  • kanyarodó busz
  • a forgó Föld
 • Nem fontos, hol van az origója.
 • Fontos, hogy merre mutatnak a tengelyei.
 • Bővebben: https://hu.wikipedia.org/wiki/Inerciarendszer

Newton II. törvénye – Mozgásegyenlet

 • Inerciarendszerben bármely test mozgásállapotának (lendületének) megváltoztatását a külső erők okozzák:
 • Ha a test tömege az időben állandó, akkor:
 • Ha egy állandó tömegű testre egyetlen erő hat, akkor az az egyenlő a test tömegének és gyorsulásának szorzatával:


 • Newton II. törvénye csak inerciarendszerben teljesül.

Newton III. törvénye – Hatás-ellenhatás törvénye

 • Ha az “A” test erőt fejt ki a “B” testre, akkor a “B” test is erőt fejt ki az “A” testre.
 • A két erő…
  • hatásvonala megegyezik,
  • nagysága azonos,
  • iránya ellentétes:
 • A kölcsönhatásokban az erők mindig párossával lépnek fel (Ha megütsz valakit, a kezedre ugyanakkora erő hat, mint rá, csak az ellentétes irányban.)Erő-ellenerő pár

Newton IV. törvénye  – Független szuperpozíció elve

A lendületmegmaradás törvénye

 • Zárt rendszerben a lendületek vektori összege az időben állandó.
  • Ha az erők vektori összege 0,
  • vagy ha a gyorsulás 0s-ig tart

Lendületmegmaradás

Galilei-féle relativitási elv

 • Egymáshoz képest egyenes vonalú, egyenletes mozgást végző rendszerek a mechanikai jelenségek szempontjából egyenértékűek (Ha az egyik vonatkoztatási rendszer inerciarendszer, akkor a hozzá képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző vonatkoztatási rendszer is inerciarendszer lesz)
 • Alkalmazás:
  • Egy inerciarendszerhez viszonyítva egyenes vonalú egyenletesen mozgó, vagy nyugalomban lévő vonatkoztatási rendszerekben is teljesül a tehetetlenség törvénye (Például, ha a Földet inerciarendszernek vennénk, az egyenletes sebességgel mozgó vonatban is teljesülne Newton tehetetlenség törvénye.)
  • Egy inerciarendszerhez képest gyorsuló vonatkoztatási rendszer nem lehet inerciarendszer. (Például, ha a Földet inerciarendszernek vennénk, a gyorsuló villamos).