Az erő jele és mértékegysége

Jele: F
Mértékegysége:  Newton = N (kg m/s2)
1 N = Az az erő, amely egy egy kg tömegű testet 1 másodperc alatt 1 m/s sebességre gyorsít fel.
F = m ⋅ a

Az erő tulajdonságai

  • támadáspont – Az a pont, ahol az erő kifejti a hatását.
  • hatásvonal
  • irány
  • nagyság

Az erő dinamikus mérése

  • A mozgásállapot-változást okozó hatást erőhatásnak nevezzük.
  • F1 = m ⋅ a1
  • F2 = m ⋅ a2
  • Ugyanannak  a testnek nagyobb erő nagyobb gyorsulást okoz.
  • Mérés: tömeget és gyorsulást kell mérnünk.
  • Erőt összehasonlítással mérünk.

F1 ismert ~ v01 ~  vízszintes hajítás távolsága
F2 ismeretlen ~ v02 ~ vízszintes hajítás távolsága